Overzicht juridische vragen leden Koepel

In deze PDF treft u een overzicht van de juridische vragen die onze leden in 2016 hebben gesteld. We hebben deze vragen voor u verzameld met daarbij de antwoorden van onze extern juridisch deskundige bij Stimulansz.  Hieronder geven wij een overzicht van de onderwerpen / thema’s. In de PDF vindt u de vragen en de antwoorden.

Stimulansz ondersteunt gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over deze wetten. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz. Het abonnement biedt nog meer voordelen. De Koepel stelt de nieuwsbrieven van Stimulansz beschikbaar voor de leden op het afgeschermde gedeelte van de website