Programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’; actief in gesprek voor betere besluitvorming in het sociale domein

Gemeenten spannen zich in om de burger- en cliëntenparticipatie in het sociale domein verder te ontwikkelen. Zorgbelang Nederland en wij als Koepel willen deze ontwikkeling stimuleren. Daarvoor is het programma ‘Burgerparticipatie nieuwe stijl’ ontwikkeld. Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven om tot uitvoering over te gaan. Adviseurs van Zorgbelang gaan in tenminste 40 gemeenten verspreid over het land aan het werk om de ontwikkeling van de lokale participatie in het sociale domein te stimuleren. Doel is dat in deze gemeenten meer en betere participatie van burgers en cliënten ontstaat. Betere participatie in het sociale domein leidt namelijk tot betere besluitvorming in dat domein. De in dit programma opgedane kennis wordt door middel van kennisdossiers verspreid onder andere gemeenten en burger- en cliëntenorganisaties.

Hoe bereiken we u

Wij werken nauw samen met Zorgbelang om de informatie, kennis en kansen die voorkomen uit deze gesprekken te delen met onze leden. Het komende jaar verschijnen er dan ook nieuwsberichten, blogs en advieswijzers, gevoed door het programma ‘burgerparticipatie nieuwe stijl’.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma kunt contact opnemen met Betty Stam (bstam@koepeladviesradensociaaldomein.nl) of Melanie Berends (mberends@koepeladviesradensociaaldomein.nl), beide beleidsadviseurs van de Koepel. Wilt u als adviesraad samen met uw gemeente het gesprek aangaan over ‘burgerparticipatie nieuwe stijl’? Laat het ons weten! Wij kunnen u snel en makkelijk verbinden aan de lokaal actieve adviseur van Zorgbelang Nederland.  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam