Rapport: 1Gezin1Plan in de praktijk

02 april 2018

Om gezinnen met meerdere problemen zo effectief mogelijk te helpen is de aanpak 1Gezin1Plan ontstaan: bij deze werkwijze wordt het gezin actief betrokken en wordt er gezamenlijk één plan opgesteld, om structuur en samenhang te bieden in de verscheidenheid aan betrokken instellingen en hulpbronnen. Dit rapport van het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de meerwaarde van de 1Gezin1Plan methode, en benoemt de positieve en negatieve aspecten van de drie onderzochte elementen (regievoering gezin, afstemming en resultaten). Lees meer >>>