Rapport: "Ervaringen van mensen met een beperking met (zoeken naar) werk"

26 februari 2018

Werken heeft een positief effect: men voelt zich nuttig, en ervaart het leven als meer zinvol dan mensen zonder werk. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met een aandoening of beperking. Kwantitatief onderzoek van Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland toont echter aan dat Werk niet vanzelfsprekend is voor deze groep: minder dan de helft heeft een betaalde baan, en degenen die wel werken lopen alsnog tegen diverse problemen aan.

In het rapport "Ervaringen van mensen met een beperking met (zoeken naar) werk" onderzoeken de samenwerkende koepel- en netwerkorganisaties de diverse drempels die mensen met een aandoening of beperking tegenkomen op de arbeidsmarkt, en komen vervolgens met enkele adviezen om deze groep makkelijker werk te laten vinden en houden. Meer lezen >>>