Rapportage project Borging ervaringsdeskundigheid in Adviesraden

15 januari 2018

De staatssecretaris deed in 2015 een toezegging aan de Tweede Kamer aangaande ervaringsdeskundigheid en adviesraden. Hij stelde vast dat ook op lokaal niveau aandacht voor ervaringsdeskundigheid noodzakelijk is. De staatssecretaris heeft daarom de Koepel gevraagd te onderzoeken hoe het belang van ervaringsdeskundigheid in de adviesraden het best kan worden geagendeerd, inclusief het identificeren van goede voorbeelden van het betrekken van ervaringsdeskundigheid in adviesraden.

De Koepel heeft hiervoor een aanvraag ingediend, die uiteindelijk in februari 2017 is gehonoreerd.

Wij kozen bij aanvang van het project de definitie van Movisie aangaande ervaringsdeskundigheid: ‘De vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking.’

Onderstaand treft u de complete rapportage.