Rapportage project Borging ervaringsdeskundigheid in Adviesraden

24 januari 2018

De staatssecretaris deed in 2015 een toezegging aan de Tweede Kamer aangaande ervaringsdeskundigheid en adviesraden. Hij stelde vast dat ook op lokaal niveau aandacht voor ervaringsdeskundigheid noodzakelijk is. De staatssecretaris heeft daarom de Koepel gevraagd te onderzoeken hoe het belang van ervaringsdeskundigheid in de adviesraden het best kan worden geagendeerd, inclusief het identificeren van goede voorbeelden van het betrekken van ervaringsdeskundigheid in adviesraden. De Koepel heeft hiervoor een aanvraag ingediend, die uiteindelijk in februari 2017 is gehonoreerd. Inmiddels is het onderzoek afgerond en beschikbaar in bijgaande rapportage. Lees meer in bijgaande PDF.