Samen tegen armoede

Armoedebeleid in gemeenten wordt steeds meer samen met maatschappelijke organisaties vormgegeven. Belangrijke partners zijn de kerken, van waaruit duizenden vrijwilligers actief zijn om mensen bij te staan die door financiële nood in de knel zijn geraakt. Dat doen zij met directe hulp, een luisterend oor, begeleiding, 'empowerment', belangenbehartiging en pleitbezorging. Het Knooppunt Kerken en Armoede constateerde de behoefte om alle aspecten die hierbij aan bod kunnen komen eens 'op een rij te zetten'. Dat hebben zij gedaan in een handreiking 'Samen tegen armoede'. De publicatie geeft tips en suggesties voor aanpak, die ook voor andere organisaties zeer bruikbaar zijn. Lees meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam