Samenleven is samen doen

De ca. 250 ambassadeurs van de Coalitie Voor Inclusie (CVI) zetten zich – via het project ‘VN Ambassadeurs aan de slag’ - in voor een goede implementatie van het internationale verdrag voor de rechten van mensen met een handicap (IVRPH). Dit verdrag werd in 2016 door Nederland geratificeerd. Daarmee zijn we de weg ingeslagen naar een inclusieve samenleving: een lange weg die onze ambassadeurs, representanten van de doelgroep ‘mensen met en handicap, chronische ziekte of aandoening’, graag samen met beslissers en beïnvloeders afleggen, want alleen samen kunnen we een inclusieve samenleving realiseren, waarin iedereen meetelt, gerespecteerd wordt en gelijke rechten en kansen heeft. Lees meer in onderstaand document. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam