Samenvattingen Rijksbegroting SZW en VWS (Stimulansz)

27 september 2017

Onderwerpen in de rijksbegroting 2018 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), wijzigingen en evaluatie Jeugdwet en terugdringen stapelfacturen eigen bijdrage Wmo en start programma Sociaal Domein. Lees hier de samenvatting