Samenvattingen Rijksbegroting SZW en VWS (Stimulansz)

Onderwerpen in de rijksbegroting 2018 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), wijzigingen en evaluatie Jeugdwet en terugdringen stapelfacturen eigen bijdrage Wmo en start programma Sociaal Domein. Lees hier de samenvatting.   
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam