Sleutelen aan huishoudelijke hulp noodzakelijk in Lelystad

Aanbieders van huishoudelijke hulp in Lelystad hebben te veel te vertellen over de aanspraak die hulpbehoevende inwoners hebben. Dat is juridisch niet juist. Het wettelijk verplichte ‘keukentafelgesprek’ is van onvoldoende kwaliteit. Inwoners die een beroep doen op de huishoudelijke hulp worden onvoldoende gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat stelt de Rekenkamer Lelystad in zijn onderzoek ‘Schoon genoeg? Het effect van huishoudelijke ondersteuning in het dagelijks leven van Lelystadse burgers’. De huishoudelijke hulp in Lelystad is op een kwalitatief aanvaardbaar basisniveau georganiseerd, maar kent in de praktijk een aantal onbedoelde en ongewenste neveneffecten, zo concludeert de rekenkamer. Lees hier meer.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam