Themabijeenkomst: VN-Verdrag en wat doet u daarmee?

Op woensdagavond 11 april organiseert de Koepel Adviesraden Sociaal Domein in samenwerking met het Netwerk Advies- en Clientenraden Socicaal Domein Friesland een themabijeenkomst over het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Leden van adviesraden in de drie noordelijke provincies zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. 

Programma van de avond:

19.15 uur: Inloop 19.30 uur: Inleiding door Marijan Keijzer, bestuurslid Koepel Adviesraden Sociaal Domein: achtergrond van het VN-verdrag   20.00 uur: De lokale LFB belangenvereniging Wolvega* geeft een toelichting over het belang, nut en noodzaak van het VN-verdrag 20.30 uur: Samen in gesprek; wat doet uw gemeente al met het VN verdrag, hebben jullie er als adviesraad al iets mee gedaan, wat zou u er mee willen doen en wat heeft u hiervoor nodig? 21.15 uur: Plenaire afronding * LFB belangenbehartiging houdt zich bezig met landelijke belangenbehartiging, informatievoorziening en ondersteuning van haar leden. Om zoveel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen op de ontwikkelingen van wet- en regelgeving die van belang is voor de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking is de LFB met name landelijk en lokaal actief.

Locatie 

De Skâns Cultuur en Sport Loaijersstrjitte 2 8401 DV Gorredijk De locatie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Opsterland

Aanmelden 

Adviesraadsleden uit de drie noordelijke provincies kunnen zich kosteloos aanmelden via deze link

Meer informatie

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijan Keijzer; Bestuurslid Koepel Adviesraden Sociaal Domein & Wmo-raad gemeente Opsterland: Marijan_keijzer@telfort.nl / 0616769242.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam