Tweede Kamer: ‘blijf sociaal domein volgen met onafhankelijke partij’

Door een motie van Tweede Kamerleden Manon Fokke (PvdA) en Hayke Veldman (VVD) blijft er voorlopig toezicht op de decentralisatie in Nederland. Voorheen deed de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) dat, maar deze werd dit najaar ontbonden. De Tweede Kamer heeft nu verzocht om een derde, onafhankelijke partij in te schakelen om verslag uit te brengen over de vorderingen in het sociaal domein. De transformatie in het sociaal domein is al enige tijd bezig. Met de decentralisatie van jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk en inkomen zijn een aantal problemen naar voren gekomen. Deze werden de afgelopen twee jaar in kritische rapporten aan de kaak gesteld door de TSD. Echter vindt de Tweede Kamer het wenselijk om ook nu de ontwikkelingen van decentralisatie te blijven volgen. Lees hier meer.