Tweede Kamer: ‘blijf sociaal domein volgen met onafhankelijke partij’

Door een motie van Tweede Kamerleden Manon Fokke (PvdA) en Hayke Veldman (VVD) blijft er voorlopig toezicht op de decentralisatie in Nederland. Voorheen deed de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) dat, maar deze werd dit najaar ontbonden. De Tweede Kamer heeft nu verzocht om een derde, onafhankelijke partij in te schakelen om verslag uit te brengen over de vorderingen in het sociaal domein. De transformatie in het sociaal domein is al enige tijd bezig. Met de decentralisatie van jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk en inkomen zijn een aantal problemen naar voren gekomen. Deze werden de afgelopen twee jaar in kritische rapporten aan de kaak gesteld door de TSD. Echter vindt de Tweede Kamer het wenselijk om ook nu de ontwikkelingen van decentralisatie te blijven volgen. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwsbrief 58 / januari 2017 Geachte lezer, Inmiddels is het 2017 en staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Op veel plaatsen is het nog onrustig in het sociaal domein en de veranderingen zijn nog in volle gang. Aandacht voor het sociaal domein als verkiezingsthema is echt nodig. Belangrijk om de verkiezingsprogramma’s op dit gebied goed te volgen want de onderwerpen in het sociaal domein vormen belangrijke thema’s in aanloop naar de verkiezingen. Waar mogelijk informeren we u de komende tijd over de verkiezingsprogramma’s op dit gebied. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl NIEUWS VAN DE KOEPEL  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam