Uitspraak bepaalt zorgvuldigheidseisen in Jeugdwet

De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 mei 2017 voor het eerst uitspraak gedaan over jeugdhulp op grond van de nieuwe Jeugdwet. De uitspraak bepaalt aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen. Gemeenten moeten ook advies vragen aan specifieke (jeugdhulp)deskundigen als dat nodig is. In de zaak die door de Centrale Raad behandeld werd, was de gemeente Steenwijkerland afgegaan op een advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin dat niet aan deze vereisten voldeed.  Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam