Van Landelijk naar Lokaal……hoe organiseer je als patiëntenorganisatie belangenbehartiging op lokaal niveau?

26 februari 2018

Hoe kun je belangenbehartiging op 390 plekken organiseren die allemaal weer van elkaar verschillen? Op de website van Movisie verscheen eind 2017 artikel waarin we zien hoe patiëntenorganisaties met de decentralisaties omgaan en wat dat betekent voor de vormgeving van hun individuele en collectieve belangenbehartiging.

Recente publicatie
Dit artikel kreeg een vervolg. Movisie, Patiëntenfederatie Nederland en PGO-Support voerden gesprekken met bijna twintig landelijke patiëntenorganisaties over deze vraagstukken en organiseerden daarnaast een expertmeeting met patiëntenorganisaties. Het rapport dat ze naar aanleiding hiervan schreven heet 'Zo bereik je een sterke lokale positie als patiëntenorganisatie'. Het verscheen op 21 februari online en u leest het hier