Verslag informatiebijeenkomsten over de Participatiewet (Introductie op werk en inkomen)

In de maand oktober hebben wij samen met onze kennispartner Stimulansz vier succesvolle informatiebijeenkomsten over de Participatiewet georganiseerd. Wij waren in: Eindhoven, Noordwolde, Amsterdam en Arnhem. In totaal konden wij zo’n 95 actieve en kritische deelnemers verwelkomen. Voornamelijk leden van cliëntenraden en/of adviesraden die de Participatiewet binnen hun aandachtsgebied hebben. Het waren interactieve bijeenkomsten waarbij veel informatie werd uitgewisseld. De Participatiewet is een complexe materie en het advies aan de deelnemers was: “stel vooral heel veel vragen aan uw gemeente”. Wij werken onze notities uit en komen binnenkort met een praktische samenvatting. Ter info nog de volgende informatie:
  • Wij Staan Op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt! is een beweging van jongvolwassenen met een levenslange en levensbrede lichamelijke handicap die dagelijks de obstakels ervaren die ons normaal functioneren in de weg staan.
  • Het Handvest van wij staan op.
Nieuw: Breed offensief van staatssecretaris van Ark najaar 2018. “Meer mensen met een beperking aan het werk” o.a.:
  • Er komt één landelijk systeem voor loonwaardebepaling!
  • Werken met loonkostensubsidie moet lonen, óók als je in deeltijd werkt. Vrijlatingsregeling: Mensen die, naar vermogen parttime werken, mogen wat meer houden van hun inkomsten: werken moet lonen!
  • Matching werkgevers-werknemers krijgt een extra impuls.
  • Regels rond de banenafspraken worden veranderd: geen onderscheid meer tussen bedrijfsleven en overheidsinstellingen.
  • Beschut werk krijgt een extra impuls
   

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam