Vraag van Woonbond aan lokale adviesraden

Woonbond (de stem van hurend NL) wil in haar magazine (Woonbondig) begin 2017 aandacht besteden aan de samenwerking tussen de verschillende belangenorganisaties en raden op lokaal niveau. De redactie zou voor het artikel graag een paar mensen interviewen die vanuit hun eigen lokale situatie aangeven waarom zij afstemming en samenwerking belangrijk vinden. Hiervoor zoekt men raadsleden c.q. betrokkenen van een WMO-adviesraad of Adviesraad Sociaal Domein die al samenwerkt met een huurdersorganisatie en die kan vertellen wat dit betekent en waarom het belangrijk is. Of iemand die nog niet samenwerkt met een huurdersorganisatie, maar dat wel wenselijk vindt. Het kan gaan over onderwerpen als voldoende geschikte woningen (nieuwbouw of aanpassing bestaande woningen), betaalbaarheid van deze woningen, woningaanpassingen vanuit de WMO, verhuisopties e.d. Heeft u interesse om hier aan mee te werken? Stuur dan een e-mail met uw gegevens aan:  communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Onderwerp: