Vraag van Woonbond aan lokale adviesraden

Woonbond (de stem van hurend NL) wil in haar magazine (Woonbondig) begin 2017 aandacht besteden aan de samenwerking tussen de verschillende belangenorganisaties en raden op lokaal niveau. De redactie zou voor het artikel graag een paar mensen interviewen die vanuit hun eigen lokale situatie aangeven waarom zij afstemming en samenwerking belangrijk vinden. Hiervoor zoekt men raadsleden c.q. betrokkenen van een WMO-adviesraad of Adviesraad Sociaal Domein die al samenwerkt met een huurdersorganisatie en die kan vertellen wat dit betekent en waarom het belangrijk is. Of iemand die nog niet samenwerkt met een huurdersorganisatie, maar dat wel wenselijk vindt. Het kan gaan over onderwerpen als voldoende geschikte woningen (nieuwbouw of aanpassing bestaande woningen), betaalbaarheid van deze woningen, woningaanpassingen vanuit de WMO, verhuisopties e.d. Heeft u interesse om hier aan mee te werken? Stuur dan een e-mail met uw gegevens aan:  communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl
Nieuwsbrief nummer
Geachte lezer, Met een ALV en een mooie 5e Hannie van Leeuwen-Lezing achter de rug stevenen we af op de laatste weken van het jaar. En zoals altijd is er weer veel te melden over het sociaal domein. Na alle ophef over de overschotten van zorggelden in de gemeenten, dienen de Tweede Kamerverkiezingen zich al weer aan. In maart van het komende jaar is het weer zover. Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Net hebben we de gevolgen voor zorg en welzijn van de miljoenennota tot ons kunnen nemen en nu volgen alle partijstandpunten op dit gebied elkaar in ras tempo op. De komende maanden zal de zorg een belangrijk thema zijn in aanloop naar de verkiezingen en volgen er uiteraard analyses van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Het bureau van de Koepel is gesloten van 16 december t/m 2 januari 2017. 
Onderwerp
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam