Wat als gemeenten niet reageren op advies van cliëntenraden?

Onze juridisch adviseur van Stimulansz laat weten dat cliëntenraden signaleren dat gemeenten soms niet op hun adviezen reageren. Of dat een wethouder met een mondelinge reactie volstaat. Cliëntenraden vragen hoe zij hier het best mee om kunnen gaan. Een paar hoofdlijnen vanuit Stimulansz: 
  1. Check in de verordening wat er staat over hoe de gemeente reageert op adviezen. Soms is er een bepaling dat er alleen bij een afwijking van het advies de motivatie schriftelijk aangegeven wordt. Betekent dat ook dat –als de gemeente niet reageert- uw adviezen voor 100% overgenomen zijn? Als u daaraan twijfelt kunt u alsnog vragen om de gemotiveerde reactie.  
  2. Gaat het om een advies over een verordening of beleidsregel? Dan is de standaardprocedure dat het college in de aanhef van het besluit melding maakt van de door het college ingewonnen adviezen. In de toelichting op het besluit geeft het college aan wat zij met het advies heeft gedaan. Is het niet overgenomen dan zal een motivering op zijn plaats zijn. Als het college dat niet doet, dan kan de adviesraad de wethouder daarop wijzen. Bij een verordening kan de adviesraad de gemeenteraad hier ook over informeren. Door haar advies aan de fracties te sturen of gebruik maken van de mogelijkheid die vaak geboden wordt om in te spreken tijdens vergadering waar de verordening wordt besproken.  
  3. Gaat het om een ongevraagd advies dan kan na een herinnering bij het uitblijven van een reactie, de gemeenteraad ook worden geïnformeerd. De gemeenteraad is het toezichthoudend orgaan. Het is hun verantwoordelijkheid hier iets mee te doen. Doen ook zij niets, dan is het ook het eindstation. Overkomt dat de cliëntenraad vaker, dan is er wellicht meer aan de hand. Een oplossing kan dan zijn een evaluatie doen naar de achtergronden hiervan. Zo’n evaluatie kunt u agenderen. Een vervolgstap kan zijn om de evaluatie uit te besteden aan een onafhankelijke partij. Of om een voorstel te doen om de verordening cliëntenparticipatie aan te passen.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam