Werken aan kwaliteit en outcome: de inwoner centraal

In een nieuwe handreiking delen gemeenten hoe zij werken aan kwaliteit en outcome en hierbij de inwoner centraal stellen. In de handreiking staan tips, maar ook vragen en dilemma's waar gemeenten tegenaan lopen. De ervaringen zijn aangevuld met de kennis van Movisie op het terrein van Kwaliteit en outcome en Cliëntenparticipatie. Meer lezen en handreiking bekijken >>>
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam