Werken aan kwaliteit en outcome: de inwoner centraal

07 mei 2018

In een nieuwe handreiking delen gemeenten hoe zij werken aan kwaliteit en outcome en hierbij de inwoner centraal stellen. In de handreiking staan tips, maar ook vragen en dilemma's waar gemeenten tegenaan lopen. De ervaringen zijn aangevuld met de kennis van Movisie op het terrein van Kwaliteit en outcome en Cliëntenparticipatie. Meer lezen en handreiking bekijken >>>