Zorg voor samenhangende zorg. Over zorgwetten die door gemeenten worden uitgevoerd.

27 september 2017

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en het parlement. De Raad voor het openbaar bestuur kent twee opdrachtgevers: de Staten-Generaal en de regering. De meeste adviesaanvragen bereiken de Raad van de zijde van de regering. Maar recentelijk vindt belangrijk advieswerk zijn oorsprong ook bij het parlement. Zo verricht de Raad op suggestie van de Eerste Kamer in twintig gemeenten onderzoek naar de bestuurlijke consequenties van de grote decentralisaties. Een eerste rapportage onder de titel Gemeenten in 3D is onlangs verschenen. Hierbij treft u een tweede voorbeeld van advieswerk door de Raad aan waarvoor de Tweede Kamer het initiatief heeft genomen door het aannemen van de motie Bergkamp / Otwin van Dijk.1 De formele vraag aan de Raad komt - aansluitend op de motie - , van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om advies uit te brengen over de samenhang zorgwetten (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en Wet publieke gezondheid). Lees hier het hele rapport.