Nieuwsbrieven

26 februari 2018

In de gemeente Raalte heeft een groep inwoners uit verschillende dorpen een tijdelijk verband opgezet om de lokale democratie te verfrissen. Uitgangspunt: besluiten daar nemen waar de gevolgen worden ervaren. Op 7 februari bezochten 150...

26 februari 2018

In elf kleineren gemeenten (tot 50.000 inwoners) sloten B&W en de gemeenteraad onlangs een zogenaamde Village Deal. Een experiment van vernieuwende en integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het gaat om de gemeenten Weidemeren,...

26 februari 2018

Cliëntenparticipatie is dus wettelijk vastgelegd, ook voor jeugdhulp. Maar wat is nu de bedoeling van die wettelijke verplichting? Natuurlijk: kinderen en jongeren betrekken bij beleid en hun zeggenschap geven. Maar hoe doe je dat? Maak...

26 februari 2018

Het RIVM heeft een toolkit ontwikkeld die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. Niet in elke wijk spelen dezelfde gezondheidsproblemen. Zo staan in het centrum van een (grote) stad andere...

26 februari 2018

Dagelijkse ervaringen moeten worden meegenomen bij het tot stand komen van beleid. Dit zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op basis van een intensieve dialoog met de samenleving.

26 februari 2018

Hoe kun je belangenbehartiging op 390 plekken organiseren die allemaal weer van elkaar verschillen? Op...

26 februari 2018

De helft van de mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) herstelt wat betreft de symptomen. Dat blijkt uit onderzoek van Stynke Castelein, hoogleraar Herstelbevordering bij EPA. Maar na herstel komt nog een lastige periode:...

26 februari 2018

Begin februari stuurden we onze leden een poll, met de vraag of ze actief zijn (of nog worden) in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Met de resultaten willen we onze leden inspireren en informeren over de acties buiten hun eigen...

26 februari 2018

Deze publicatie schetst hoe gemeenten hun lokale Wmo-beleid vormgeven samen met partijen in het veld. Ook komt aan bod welke veranderingen in de praktijk te merken zijn sinds de invoering van de Wmo 2015. Zowel perspectieven van...

26 februari 2018

Per 1 januari 2018 werd de afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen gewijzigd. Het is belangrijk dat gemeenten goed op de hoogte zijn van de impact van deze wetswijziging. ...