Nieuwsbrieven

27 januari 2018

Nederland telt per 1 januari 380 gemeenten, acht minder dan in 2017. Dat is het gevolg van een aantal gemeentelijke herindelingen. In 2007 waren er in Nederland nog 443 gemeenten. Dat meldt het CBS. In Groningen ontstaan twee nieuwe...

27 januari 2018

Naar aanleiding van een inventarisatie onder gemeenten in de regio Utrecht, organiseert MOVISIE donderdagmiddag 15 februari een bijeenkomst voor gemeenten die meer willen maken van cliëntenparticipatie jongeren en de ervaringen van...

27 januari 2018

Inmiddels hebben de leden van de Koepel een officiële  mailing ontvangen over het FORUM. Sinds kort is het forum online (www.koepeladviesradensociaaldomein.nl) en op dit moment...

27 januari 2018

Eind 2017 hield de Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland haar jaarlijkse themabijeenkomst, die deze keer de titel “Lansingerland voor iedereen!” had meegekregen. Deze themabijeenkomst had tot doel een inclusieve samenleving voor...

27 januari 2018

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen en de AVI website niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn en zullen we alle documenten op onze website...

27 januari 2018

Stappen zetten in het vernieuwen van het sociaal domein vraagt van zowel gemeente als inwoners om innovaties in denken en doen. Dat betekent: experimenteren, evalueren en van elkaar leren. En slim gebruik maken van kennis....

27 januari 2018

Onlangs kwam de Nationale ombudsman met een verkenning over de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zijn goede aanbevelingen neemt de VNG ter harte. Gemeenten kunnen zelf kijken naar de adviezen en welke aanpassingen ze...

27 januari 2018

Totaal 75 adviesraden hebben gereageerd op onze oproep “heeft u als Adviesraad zicht op hoe het in uw gemeente gaat”?...

27 januari 2018

De afgelopen tijd zijn er verschillende BLOGS geschreven voor de Koepel over verschillende onderwerpen, vanuit verschillend

27 januari 2018

In de afgelopen jaren is er veel macht en geld van Den Haag naar de gemeenten gegaan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor belangrijke zaken als de sociale werkvoorziening/Participatiewet, de zorg, maatvervoer en inkomensvoorziening. De...