Nieuwsbrieven

27 januari 2018

De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland,...

27 januari 2018

Koepel ASD en Zorgbelang gaan met VWS in gesprek om samen te onderzoeken hoe we met elkaar de mooie resultaten van AVI kunnen voortzetten.

24 januari 2018

De staatssecretaris deed in 2015 een toezegging aan de Tweede Kamer aangaande ervaringsdeskundigheid en adviesraden. Hij stelde vast dat ook op lokaal niveau aandacht voor ervaringsdeskundigheid noodzakelijk is. De staatssecretaris...

23 januari 2018

Een interview met Ronnie Dekkers, betrokken bij WIJ WEsterhoven en bestuurslid Koepel Adviesraden Sociaal Domein

18 december 2017

Een klein jaar geleden kondigde toenmalig minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer het programma aan. De decentralisaties zijn formeel rond en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeenten. Maar dat is pas het begin. Nu...

18 december 2017

Voor veel wijkteams en sociale professionals is het inmiddels een heuse opdracht om samen met het ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met als toverwoorden: verbinding, samenwerken en samenspel. Maar hoe doe je dat...

18 december 2017

In het 'Overzicht zorgwetten' staan de verschillende zorgwetten die aan de orde kunnen zijn bij zorg en ondersteuning aan kinderen en gezinnen kernachtig uitgelegd. Zo staan bijvoorbeeld de toegangseisen vermeld, welke instantie een...

18 december 2017

De gemeente Amsterdam gaat een ‘eigen proef’ doen om mensen met bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. Opmerkelijk is dat de gemeente mensen vrij laat bepalen of ze willen voldoen aan de sollicitatieplicht. Amsterdam omzeilt...

18 december 2017

De ca. 250 ambassadeurs van de Coalitie Voor Inclusie (CVI) zetten zich – via het project ‘VN Ambassadeurs aan de slag’ - in voor een goede implementatie van het internationale verdrag voor de rechten van mensen met een handicap (IVRPH...

18 december 2017

Alle tien leden van de Adviesraad Sociaal Domein Rheden-Rozendaal hebben met onmiddellijke ingang hun functie neergelegd. De adviesraad voelt 'van de zijde van de gemeenten geen basis van vertrouwen', schrijven voorzitter Eduard Mesritz...