Nieuwsbrieven

18 december 2017

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld in. Deze gaat de samenwerking tussen de betrokken instanties verder verbeteren om...

18 december 2017

Veranderingen die al zeker zijn op het gebied van werk en inkomen in 2018 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend....

18 december 2017

Wil jij in je gemeente opkomen voor woonbelangen van mensen met een beperking? Hoe kom je op voor de woonbelangen van mensen met een beperking? Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kan lokale belangenbehartigers...

18 december 2017

Vanaf 1 januari spelen ze 'ruimhartiger en flexibeler' in op wensen van cliënten. Daar hoort bijvoorbeeld het schoonmaken van de afzuigkap bij. Volgens het Brabants Dagblad gaat het om de gemeenten Meierijstad, Bernheze, Boekel, Landerd...

18 december 2017

In het nieuwe Actieplan Toegankelijke Stad 2017-2021 presenteert de gemeente verschillende maatregelen om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat hierbij om een brede aanpak die voortkomt uit...

18 december 2017

De publicatie Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein.

18 december 2017

Meer dan 1 miljoen Nederlanders maakten in 2016 gebruik van een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is 6,2 procent van alle Nederlanders. Dit blijkt uit cijfers van het CBS....

18 december 2017

Het jaarlijkse cliëntonderzoek in de jeugdzorg levert te weinig nuttige sturingsinformatie op. De jaarlijkse plicht tot dit onderzoek zou dan ook moeten worden geschrapt. Dat adviseren Stichting Alexander en het Nederlands...

18 december 2017

Gemeenten moeten aan het eind van 2018 voor tenminste 4.600 beschutte werkplekken hebben gezorgd, meldt de rijksoverheid .

18 december 2017

Wat is nu eigenlijk Mantelzorg? Wat houdt het in, wat is de invloed op het leven van mantelzorgers en wat komt er bij kijken? Als landelijke organisatie voor Mantelzorgers ontvangen wij bij Mezzo signalen over de onbekendheid met...