Nieuwsbrieven

18 december 2017

Binnenkort wordt de Informatiekrant Jeugdhulp, Wmo, Werk en Inkomen huis aan huis verspreid bij alle huishoudens (uitgezonderd huizen met een nee/nee sticker op de brievenbus). In deze krant vindt u praktische informatie, interviews,...

18 december 2017

De Avi partners gaan met VWS in gesprek om samen te onderzoeken hoe we met elkaar de mooie resultaten van AVI kunnen voortzetten.

18 december 2017

De maatschappelijke veranderingen gaan snel. Ook in zorg en welzijn. LOC zette wijzigingen in wet- en regelgeving in 2018 en afspraken over zorg en welzijn in het regeerakkoord op een rij. De samenhang tussen alle ontwikkelingen is voor...

18 december 2017

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil “rust, orde en regelmaat” in de jeugdzorg. Hij gaat knelpunten in de inkoop en financiering van jeugdzorg “pragmatisch” aanpakken. En hij waakt ervoor zaken...

18 december 2017

Movisie gaat samen met de LCR aan de slag met een project ‘Versterking en borging cliëntenparticipatie werk en inkomen’. Dat project heeft als doel een quick scan te ontwikkelen, die als leidraad gebruikt kan worden voor het lokale...

18 december 2017

De gemeente is steeds meer de plek waar beleid voor zorg en ondersteuning wordt gemaakt en uitgevoerd. Daardoor krijgen cliëntenorganisaties steeds vaker met de gemeente te maken. Met deze praktische cursus leer je te lobbyen op...

18 december 2017

Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers het belangrijk vinden dat hun gemeente hun werk erkent en waardeert, en dat hun gemeente dat zichtbaar maakt. Dit is uw kans om hieraan bij te dragen! Jaarlijks zet het ministerie van VWS met de ‘...

18 december 2017

Omroep Gelderland heeft in samenwerking met Zorgbelang Gelderland onderzoek gedaan naar speciaal vervoer in onze provincie. Maar wat is dit precies? En vijf andere vragen....

18 december 2017

WIJ WEsterhoven is de ontmoetingsplek die bewoners, bedrijven en verenigingen in Westerhoven (gemeente Bergeijk) met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat er voor iedereen in het dorp ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Ronnie...

18 december 2017

Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data...