Nieuwsbrieven

18 december 2017

In deze factsheet leest u meer over wie die jongeren in kwetsbare posities zijn en tegen welke problemen zij aanlopen. Wat brengt hen in een kwetsbare positie? Om hoeveel jongeren gaat het? En wat maakt deze problematiek nu zo actueel?...

18 december 2017

Voor veel mensen met een arbeidsbeperking loont het niet om te gaan werken. Bovendien zijn er veel te weinig banen, onder meer omdat de overheid achterloopt met het nakomen van de banenafspraak. Dit blijkt uit onderzoek dat Regioplan in...

18 december 2017

De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-...

18 december 2017

De voltallige Wmo-raad Lochem legt haar werk per 31 december 2017 neer. Sinds de wetswijzing van 2015 hebben de leden hun vrijwilligerswerk moeten doen onder niet adequate voorwaarden en hebben zij sinds juli 2014 - en met grote...

18 december 2017

De vernieuwde visie ‘Samenwerken om elkaar te versterken’ is een vervolg op de visie die de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk in 2013 met elkaar...

18 december 2017

Totaal 75 adviesraden hebben gereageerd op onze oproep “heeft u als Adviesraad zicht op hoe het in uw gemeente gaat”? Alle deelnemers hartelijk dank voor de moeite die u heeft genomen! Begin van het nieuwe jaar maken wij de resultaten...

18 december 2017

Gemeenteraden worstelen nog volop met de gedecentraliseerde taken jeugd, zorg en werk en inkomen. Onder meer tijd, kennis en vaardigheden spelen raadsleden parten. Er moet een einde komen aan de overkill aan niet-relevante informatie...

18 december 2017

Het is een door talloze waarnemingen bevestigd beeld dat een flink deel van de Nederlanders niet in staat is de regie te voeren over zijn eigen leven. Er liggen stapels rapporten van toonaangevende instellingen die hierop wijzen. Wie...

18 december 2017

De regio Zuidoost-Brabant wil meer geld van het kabinet voor de jeugdzorg. De regio kampte over 2016 met een tekort van 23,9 miljoen euro. De tekorten lopen de komende jaren nog verder op. Ook Enschede, Leeuwarden, Maastricht,...

18 december 2017

Onlangs schreef Hans Bosselaar, senior onderzoeker aan de VU en projectleider ‘Niet langer in de Wajong’ een scherp artikel in de Volkskrant. Antoinette Hertsenberg heeft de Tweede Kamer een petitie aangeboden om oudere werklozen bij...