Nieuwsbrieven

27 september 2017

Zeeuwse gemeenten werken aan een nieuwe manier om invulling te geven aan Beschermd Wonen. Ook de financiering gaat op de schop....

27 september 2017

Met grote regelmaat publiceren wij korte verhalen over thema’s uit het sociaal domein die lokaal belangrijk (kunnen) zijn en waar u als lokale adviesraad mee aan de slag kunt. Hier treft u de laatst gepubliceerde blogs....

27 september 2017

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de toegang tot zorg binnen het sociaal domein. Nog steeds ontvangt de ombudsman klachten van mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd door instanties. Al tijdens eerder...

27 september 2017

LOC is een groot voorstander van het geven van kansen aan mensen die, vanwege een beperking, niet zo gemakkelijk aan de slag komen. Dat is ook logisch als je onze visie op waardevolle zorg leest. Want daarin zeggen we dat mensen van...

27 september 2017

De gemeente Zwolle helpt gezinnen die gebruikmaken van talloze zorgregelingen. De stad doet mee aan een proef van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een integraal gezins-pgb. Een persoonsgebonden budget voor het...

27 september 2017

Bent u niet in de gelegenheid om de Hannie van Leeuwenlezing te bezoeken op 5 oktober? Geen probleem, u kunt ons live volgen via https://youtu.be/cUCYdueVYvI  Na 5 oktober zal de bijeenkomst...

27 september 2017

Vervoer:  Op weg naar meer toegankelijkheid in het vervoer?...

27 september 2017

Dit rapport biedt een overzicht van de leefsituatie van ouderen die permanent in deze instellingen wonen. Enkele feiten / conclusies op een rij:

27 september 2017

Hoe bied je de juiste ondersteuning in de wijk aan mensen met een psychische kwetsbaarheid? Op deze infographic een helder...

27 september 2017

12 september jl. bracht Cathalijne Dortmans (lid MT Directie Maatschappelijke Ondersteuning bij het Ministerie van VWS) een werkbezoek aan de Adviesraad Sociaal Domein in Lansingerland. Doel van het bezoek was om een indruk te krijgen...