Nieuwsbrieven

24 augustus 2018

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport 'De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven' (door het Instituut voor Publieke Waarden) nog een inspirerend boekje gemaakt, met...

24 augustus 2018

Goedbedoelde overheidscampagnes om mensen over te halen gezond te leven, splijten de samenleving in winnaars die het ‘goed’ doen en verliezers die niet aan de norm voldoen. Dat concludeert Susanne Täuber, sociaal psycholoog en...

24 augustus 2018

In de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas hebben de ruim 40 duizend inwoners de organisatie van de huishoudelijke hulp zelf in handen genomen. En met succes. Nu nog de netelige kwestie van werkgeverschap oplossen....

18 juli 2018

Regelmatig krijgt de Koepel Adviesraden Sociaal Domein de vraag: "Ontvangen adviesraadsleden een vergoeding voor hun werk?" Daarom hebben we een poll uitgezet onder onze leden. Maar liefst 155 adviesraadsleden vulden de poll in. De...

16 juli 2018

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag handicap en dit inzetten om goed wonen voor iedereen te kunnen realiseren? Organiseer dan in het najaar een informatiebijeenkomst voor de regionale belangenbehartigers van mensen met een beperking...

16 juli 2018

De afgelopen jaren is de jeugdwerkloosheid gedaald. Toch is er in ons land een relatief grote groep jongeren die geen betaald werk heeft en die ook geen onderwijs volgt. Hoe kun je de arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen? Naar...

16 juli 2018

Leden van de Tweede Kamer hebben de noodklok geluid over passend onderwijs. Ieder(in) is blij met deze  erkenning van de problemen in het passend onderwijs. Eind juni is er een hoorzitting in de Tweede Kamer. ...

16 juli 2018

Hoe ervaren de mensen die via de sociale werkvoorziening of in een bedrijf beschut werken hun situatie? Hoe gaat het met hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat wil de Landelijke Cliëntenraad graag weten om beter voor de belangen...

16 juli 2018

In het regeerakkoord staat dat het kabinet het eigen bijdragen-beleid zal aanpassen. Wat betreft de Wmo voegt de regering de daad bij het woord. Aangekondigde maatregelen voor de Wlz geven minder reden tot blijdschap. ...

16 juli 2018

U wilt aan de slag met Right to Challenge (R2C)… Maar hoe? Door R2C te vragen een bijeenkomst te faciliteren in uw woonplaats. Voor bewoners, ambtenaren en bestuurders. Mét eigen ervaringsdeskundigen van R2C. Meer weten? Mail naar...