Nieuwsbrieven

16 juli 2018

Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om tafel over het plan voor loondispensatie. Dit plan heeft (grote) negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun...

16 juli 2018

Per 1 juli 2018 wordt een bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar ingezet zal worden, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen...

16 juli 2018

Beste vriend, bekende of collega, 

Laat ik me even (opnieuw) voorstellen: Mijn naam is Yvonne van Geel, geboren in 1954 en zeer slechtziend. Na mijn studie heb ik gewerkt tot mijn pre-pensioen. Nu heb ik dus alle tijd om me als...

16 juli 2018

De VNG geeft aan dat de maatregel (een gelijke eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen voor alle gebruikers) ertoe leidt dat inwoners met hogere inkomens die de huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, aanspraak kunnen maken op hulp...

16 juli 2018

Hoe ga je als gemeente om met de veranderende rol van inwoners? Hoe bereik je dat ze effectief meedoen, meedenken en meebeslissen? Het eenmalige magazine BuitensteBinnen laat zien hoe gemeenten in Nederland daar inhoud en vorm aan geven...

16 juli 2018

‘Wie ervaren dag in dag uit de dienstverlening van gemeenten of instellingen? De cliënten zelf! Dus benut hun ervaringen.’ Tijdens het voorjaarscongres van Divosa is de folder ‘Benut mijn ervaring’ gepresenteerd. Daarin leggen ze kort...

16 juli 2018

Sommige jongeren van 18 jaar en ouder hebben problemen waar ze zelf niet goed uitkomen. Het vinden van de weg naar de juiste ondersteuning is ingewikkeld. Ook hulpverleners en wijkteammedewerkers lopen hier tegenaan. De 6 wegwijzers 18...

08 juni 2018

Een bruisende leefomgeving ontstaat niet vanzelf: er zijn veel seniorencomplexen waar het sociale leven ingedut is. Eenzaamheid dreigt hier voor de kwetsbare bewoners. Woningcorporaties kunnen een waardevolle impuls geven aan het...

08 juni 2018

Er is een groep van ruim 65.000 jongeren die onder de radar van overheidsinstellingen blijft. Hoe kunnen deze instellingen de ‘jongeren buiten beeld’ bereiken en activeren? 

08 juni 2018

Jan Rotmans schreef een essay over de omgevingswet als transitie opgave. "De grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet gaat ingrijpende gevolgen hebben voor gemeenten, burgers, bedrijven en waterschappen", aldus Jan...