Nieuwsbrieven

08 juni 2018

Wat gaat er goed in uw gemeente als het om de schuldenaanpak gaat? Waar vallen gaten? Doet de gemeente aan vroegsignalering? Hoeveel burgers starten, voor de intake, niet met het traject van schuldhulpverlening? Krijgen burgers ook...

08 juni 2018

De gemeente Eindhoven gaat voor miljoenen euro's extra medewerkers aantrekken in een poging de uit de hand gelopen kosten in het sociaal domein weer onder controle te krijgen. In het coalitieakkoord van het nieuwe stadsbestuur van VVD,...

08 juni 2018

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft voor het eerst een 'Kijk op Kinderbescherming' gepubliceerd. In deze jaarlijkse uitgave staan cijfers van het afgelopen jaar, met duiding van deze cijfers. De Kijk op Kinderbescherming 2018...

08 juni 2018

‘Elke gemeente moet voorzieningen hebben voor kwetsbare mensen die psychisch of sociaal in de knel zitten, ' zegt Ton van de Vossenberg van de gemeente Oosterhout. 'Iedereen kan een keer een verkeerde afslag nemen. Je verliest je baan,...

08 juni 2018

Jongeren met gedragsproblemen hebben baat bij dagbesteding op een zorgboerderij. Bijna 90 procent van de ouders zegt dat hun kind daar gelukkiger is geworden. Dit staat in een rapport over het ZonMw-programma Landbouw en Zorg 2011-2017...

08 juni 2018

In de City Deal Inclusieve Stad werken vijf steden met vier ministeries aan innovatieve aanpakken in het sociaal domein. Onderdeel hiervan is de ‘rode knop’: lukt het lokaal niet lukt om een oplossing te vinden omdat er sprake is van...

08 juni 2018

In 2018 verandert er het één en ander voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De vouchers worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen vanaf 2019 projectsubsidies die aangevraagd kunnen worden bij ZonMw.

08 juni 2018

Deze mooie infographic geeft inzicht aan jongeren over hoe zij in gesprek kunnen gaan met hulpverleners. Het geeft inzicht in de vragen die zij tijdens gesprekken kunnen stellen. 

U kunt de hulpmap...

08 juni 2018

Liefst 47 basisscholen in Nijmegen en 2 P(S)O basisscholen in Berg en Dal doen mee aan het preventieproject ‘ De School als vindplaats’ (DSAV). Kern van het project is dat op alle scholen een jeugdspecialist een aantal uren per week ín...

08 juni 2018

De Omgekeerde Modelverordening sociaal domein staat online. Deze verordening verschilt in belangrijke mate van alle verordeningen die tot nu toe zijn verschenen. De verordening kijkt naar het effect voor de inwoner, is in begrijpelijke...