Nieuwsbrieven

08 juni 2018

Wachttijden in de ggz zijn nog steeds een groot probleem. In de zomer van 2017 zijn afspraken gemaakt om de wachttijden binnen één jaar terug te dringen tot binnen de Treeknormen, maar het is nu al duidelijk dat dat niet gaat lukken. De...

08 juni 2018

Gemeente Hoogeveen start een pilot met ondersteuning in huisartsenpraktijken op het gebied van jeugdhulpverlening. Drie huisartsenpraktijken in de gemeente krijgen een praktijkondersteuner huisarts (POH). Deze wordt betaald door de...

08 juni 2018

Eén van de kernpunten van het VN-verdrag Handicap is het betrekken van en in gesprek gaan met mensen met een beperking. Dit kan bijvoorbeeld door een 'VN ambassadeur' in te schakelen. Er is een netwerk van ruim 300 ambassadeurs voor het...

07 mei 2018

Een manier om ervaringskennis te benutten in het verbeteren van beleid en uitvoering is de inzet van ervaringsdeskundigen. Hoe je dit als gemeente kunt doen, lees je in het lemniscaat Ervaringskennis in beleid....

07 mei 2018

De hulp en ondersteuning aan jongeren is complex. Adviesraden Sociaal Domein vragen regelmatig aan Zorgbelang Overijssel welke thema’s er zoal spelen in de Jeugdwet. Zorgbelang Overijssel heeft daarom 20 thema’s benoemd waar Adviesraden...

07 mei 2018

Er komt per regio een aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling om de gezamenlijke plannen van gemeenten en het kabinet uit te voeren. Dat vraagt om een ‘krachtige eerstelijnsaanpak’ in elke gemeente....

07 mei 2018

Federatie Opvang heeft een e-magazine uitgebracht met verhalen van mensen in de maatschappelijke opvang die kampen met schulden. Ook schuldhulpprofessionals en externe deskundigen komen aan het woord. Zij laten zien waarom het moeilijk...

07 mei 2018

In tien zorgregio’s starten samenwerkingsprogramma’s waarbij gemeenten en zorgverzekeraars het medisch en sociaal domein met elkaar verbinden. Aan de hand van verschillende thema’s werken zij aan het beter toegankelijk maken van de...

07 mei 2018

Uit de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen in de gemeente Tubbergen bleek het al duidelijk: inwoners spelen de hoofdrol. In de afgelopen jaren zijn de gemeenteraad en het college breed met in hen in gesprek gegaan binnen...

07 mei 2018

In een nieuwe handreiking delen gemeenten hoe zij werken aan kwaliteit en outcome en hierbij de inwoner centraal stellen. In de handreiking staan tips, maar ook vragen en dilemma's waar gemeenten tegenaan lopen. De ervaringen zijn...