Nieuwsbrieven

07 mei 2018

In de regio Alkmaar hebben zeven gemeenten 'Tjekkin' gelanceerd. Een platform voor jeugdhulp en jeugdbeleid met input van cliënten, professionals, ambtenaren en gemeenteraden. Het blijkt goed te werken. Lees er alles over in...

07 mei 2018

Al een aantal jaren is de wijk helemaal 'hot' in Nederland. Waarom dat zo is weet eigenlijk niemand precies maar de verwachtingen zijn hoog gespannen: sociale veranderingen moeten daar vandaan komen, burgers moeten daar elkaar vinden en...

07 mei 2018

In de ggz en de verslavingszorg werken al langer opgeleide ervaringsdeskundigen. In armoede en sociale uitsluiting heeft die trend zich pas recent ingezet. ‘Ik dacht dat ik dicht bij de cliënt stond, maar nu zie ik dat ik ook mijn...

07 mei 2018

Twee van de drie mensen met een aandoening of beperking zijn niet positief over het contact dat zij met de gemeente hebben gehad op zoek naar passende oplossingen.

07 mei 2018

De afgelopen maanden hebben 12 Twentse gemeenten samen met zorgverzekeraar Menzis de voorbereidingen getroffen om inwoners met een bijstandsuitkering en een schuld bij Menzis een uitweg te bieden. Enschede was in 2016 de eerste gemeente...

07 mei 2018

In de zoektocht naar antwoorden op actuele, complexe gemeentelijke vraagstukken, zijn alternatieven voor de gebruikelijke, standaard oplossingen gewenst. Kunstenaars en culturele organisaties beschikken over expertise die op deze...

07 mei 2018

De Transitie Autoriteit Jeugd publiceerde vandaag haar laatste jaarrapportage. Die kreeg als titel 'Tussen droom en daad, op weg naar een volwassen jeugdstelsel' en is aangeboden aan minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (J&V...

07 mei 2018

Gemeenten moeten onder de nieuwe Omgevingswet aan de slag voor een gezonde leefomgeving. Maar veel lokale overheden weten niet hoe ze dat moeten aanpakken volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Daarom geeft de...

07 mei 2018

"Jij maakt de buurt!" is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt mooier willen maken! Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden met of zonder hulp van...

26 april 2018

De wens van gemeenten om meer te werken vanuit integrale oplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners, vraagt om het verbinden van de Participatiewet met de Wmo en de Jeugdwet. Dat betekent ook het nodige voor de...