Nieuwsbrieven

02 april 2018

Om gezinnen met meerdere problemen zo effectief mogelijk te helpen is de aanpak 1Gezin1Plan ontstaan: bij deze werkwijze wordt het gezin actief betrokken en wordt er gezamenlijk één plan opgesteld, om structuur en samenhang te bieden in...

02 april 2018

Vergeetachtigheid', 'onrust', 'taalproblemen', 'terugtrekken uit sociale activiteiten'. Dit kunnen tekenen zijn van beginnende dementie. In de gemeente Moerdijk is een zogeheten...

02 april 2018

Veel Nederlanders kampen met problemen die hun bestaanszekerheid raken, zoals werkloosheid en armoede-, schulden-, of woonproblematiek. Bij de hulp aan deze mensen komen vaak meerdere wetten kijken. Omdat de uitgangspunten en...

02 april 2018

U wilt concrete ervaringen van cliënten in uw adviezen betrekken en zo dienstverlening van gemeenten te verbeteren? Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is het leertraject Benut ervaringen in het leven geroepen. De Vrije...

02 april 2018

Om écht iets te veranderen, moeten we niet kijken naar individuele problemen, maar naar de structuur die erachter ligt. Dat stelde Margot Scholte tijdens haar Marie Kamphuis Lezing op de Dag van de Sociaal Werker.

02 april 2018

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft schreef in januari een “Pleidooi Voor Meer Betrokkenheid”. Wellicht is dit ook een interessant document voor andere adviesraden. U kunt het...

02 april 2018

Onze juridisch adviseur van Stimulansz laat weten dat cliëntenraden signaleren dat gemeenten soms niet op hun adviezen reageren. Of dat een wethouder met een mondelinge reactie volstaat. Cliëntenraden vragen hoe zij hier het best mee om...

02 april 2018

Door een goede samenwerking tussen wijkteams en huisarts kunnen kinderen tijdig de juiste hulp krijgen, worden ze niet onnodig doorverwezen of krijgen juist snel specialistische hulp als dat nodig is. De Praktijkondersteuner Jeugd bij...

02 april 2018

In Tilburg komen elk jaar 4000 vragen binnen over financiën. Toch zijn er nog veel mensen die niet om hulp durven te vragen, terwijl hen dat wel zou helpen. De gemeente gaat experimenteren met een pro-actievere aanpak. Het is een...

29 maart 2018

De verkiezingsuitslag in uw gemeente is bekend. Hét moment waarop de coalitieonderhandelingen starten. Voor de feitelijke invulling van het politieke programma van de komende jaren, kunnen de coalitieonderhandelingen bijna belangrijker...