Ondersteuning en begeleiding bij fusie van raden

In sommige gemeenten functioneren verschillende raden naast elkaar: bijvoorbeeld een Wmo-raad, adviesraad werk en inkomen, een migrantenraad en/of een seniorenraad. We zien dat gemeenten er steeds vaker voor kiezen om deze raden samen te brengen in één brede (advies)raad. Onder andere om samenhang binnen het sociaal domein te bewerkstelligen. Of omdat leden hier zelf het nut of de noodzaak van inzien. Als Koepel hebben we veel ervaring in de procesbegeleiding om te komen tot één brede adviesraad. Deze expertise zetten we graag in om gemeenten en raden te helpen bij fusies.

Ervaring heeft ons geleerd dat integratie van verschillende raden meer is dan de raden samenvoegen, een voorzitter kiezen en enkele werkgroepen op/inrichten. Een nieuwe, brede raad heeft alleen kans van slagen als er een degelijk proces aan vooraf gaat. Als Koepel hebben we in de begeleiding van een dergelijk fusietraject altijd aandacht voor ervaringen en inzichten van alle betrokkenen: de gemeente, de diverse raden, de beleidsmedewerkers en/of contactambtenaren. Wat is volgens deze partijen de toegevoegde waarde van een nieuwe, brede raad? Daarnaast nemen we actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de gemeente als uitgangspunt.

Onze procesbegeleiding bestaat altijd uit gesprekken met wethouders en beleidsmedewerkers, afzonderlijke sessies met betrokken raden, desk research om inzicht te krijgen in adviesaanvragen, doelen en werkwijze van huidige raden. Het eindproduct van onze procesbegeleiding is een advies voor de opdrachtgever; dit kan de gemeente zijn, één of meerdere raden of beide.

Meer informatie of offerte

Wilt u meer informatie over onze begeleiding bij fusie van raden? Of wilt u een offerte aanvragen voor uw adviesraad of gemeente? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat: secetariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam