Over ons

Decoratieve foto van vrolijke mensen

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. Als Koepel informeren we adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen en nieuws. We inspireren ze met nieuwe inzichten en geven ze tools om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. Daarnaast brengen we adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit gebeurt via onze online kanalen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten in het land.
Deze infosheet geeft heel mooi en duidelijk weer wat wij als Koepel kunnen betekenen voor adviesraden. 

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein kent een bestuur dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke voortgang van de koepel als geheel. Het bestuur van de Koepel kent op dit moment de volgende samenstelling:
De dagelijkse organisatie is in handen van het landelijk bureau. Dit is een bureau ‘nieuwe stijl’ en zonder eigen kantoorruimte. We zijn een netwerkorganisatie van medewerkers die thuis werken of onderweg zijn naar overleg, bijeenkomsten of naar de leden. We zijn mobiel en per email bereikbaar. Periodiek ontmoeten we elkaar in een overleg en wekelijks stemmen we onze werkzaamheden af d.m.v. Skype-overleg.

U kunt één van ons bereiken via deze contactgegevens: 

Naaste deze drie 'vaste' bureaumedewerkers, werken we ook regelmatig (op projectbasis) samen met adviseurs uit het veld. Zij worden bijvoorbeeld ingezet voor het beantwoorden van vragen van leden of voor het schrijven van handreikingen en blogs die interessant zijn voor adviesraden. 

Het landelijk bureau Koepel Adviesraden Sociaal Domein is per mail bereikbaar: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Ons postadres is Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rotterdam. 

Onze bureauleden vertellen meer over zichzelf en hun motivatie op deze pagina >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam