AdviesWijzer Mobility Mentoring

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 en 2019 doen we dit onder ander met een serie De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen, die u terug vindt op onze website, maar ook heel makkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 21: Mobility Mentoring:  besluitvorming, doorzettingsvermogen en veerkracht van mensen verbeteren

Via deze link vindt u onze AdviesWijzer over Mobility Mentoring. De integrale aanpak Mobility Mentoring® richt zich specifiek op mensen en gezinnen met meerdere problemen, waaronder schulden. “Chronische stress, door bijvoorbeeld armoede en schulden, werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken”. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven.

Misschien wordt in uw gemeente deze aanpak geïntroduceerd of wordt er over gesproken? Of wilt u deze aanpak in uw gemeente onder de aandacht brengen?

Wij willen u met deze AdviesWijzer informeren en inspireren.

Heeft u voorbeelden uit uw eigen gemeente of regio? Wilt u deze voorbeelden met ons delen? Wij horen het graag van u.

Melanie Berends, beleidsadviseur Koepel Adviesraden sociaal domein (april 2019)
Bronnen: website Mobility Mentoring/ Divosa

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam