Interview Aljona Wertheim , voorzitter Participatieraad Zwolle (Interviewreeks voorzitters)

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

HierAfbeelding verwijderd. vindt u het interview met Aljona Wertheim, voorzitter van de Participatieraad Zwolle: "Het leukste van het voorzitter zijn? Dat er naar je geluisterd wordt en dat je als participatieraad respectvol behandeld wordt. Ja, het is belangrijk dat we er zijn, de mensen namens wie we praten zijn kwetsbare, minder mondige burgers. Het is soms wel moeilijk te weten te komen wat er speelt, daar denken we constant over na. Hoe krijg je signalen en hoe breed worden ze gedragen?" 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam