Interview Freke van der Esch, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Best (Interviewreeks voorzitters)

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

Hier Afbeelding verwijderd.vindt u het interview met Freke van der Esch, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Best. “Het leukste van het voorzitterschap? De raad goed op gang krijgen, ieders kwaliteit tot zijn recht laten komen en door de gemeente serieus genomen worden. Een voorzitter moet een helikopterview hebben, sensitief zijn voor organisaties en mensen. Ik maak ook de agenda, een extern bureau verzorgt de notulen. Naast het inhoudelijke is ook het persoonlijke belangrijk. Ik luister goed naar iedereen. Ik geef soms wel mijn mening, maar de meerderheid beslist.”

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam