Interview Trees Flapper, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Opsterland (Interviewreeks Voorzitters)

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

HierAfbeelding verwijderd. vindt u het interview met Trees Flapper, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Opsterland: “In Opsterland gaan we uit van het inwonersperspectief, van de leefwereld van mensen. Wij spreken nadrukkelijk niet van kwetsbare personen, maar van personen in kwetsbare situaties. Bij ons in de gemeente spelen: armoede, laaggeletterdheid, uitsluiting en eenzaamheid.”

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam