Werk en inkomen in (brede) adviesraden sociaal domein

Adviesraden steken enorm veel tijd en energie in hun werk om gemeenten te adviseren over de inrichting van het sociaal domein. Toch is de positie van het onderdeel Werk en Inkomen in brede adviesraden ietwat moeizaam. Het onderwerp en de doelgroep dreigen onder te sneeuwen. Wat zijn hiervan de oorzaken? Welke mogelijkheden heeft een brede adviesraad sociaal domein om meer recht te doen aan Werk en Inkomen? Of moeten we de zelfstandige cliëntenadviesraden Werk en Inkomen in stand houden?

In dit artikel gaat Wilma Kuiper van Stimulansz in op deze vragen.  

Het beeld in dit artikel is in grote lijnen geschetst, de werkelijkheid is genuanceerd. Dit artikel nodigt u uit om in de spiegel te kijken; hoe staat het er in uw gemeente en bij uw adviesraad voor? Het helpt om de verschillen te duiden en te begrijpen, zodat u er beter op kunt inspelen. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam