Medezeggenschap

Inwoners willen steeds meer zeggenschap over hun eigen leefwereld. De roep om vernieuwing van de lokale democratie neemt toe. In deze lade vindt u informatie over hoe lokaal vorm kan worden gegeven aan allerlei vormen van het betrekken van inwoners in het algemeen (burgerparticipatie) en cliënten e/o hun vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen (cliëntenparticipatie). Steeds vaker wordt beleid regionaal opgesteld. U vindt hier onze leidraad regionalisering. Ook vindt u in deze lade informatie over de rol, positie en het functioneren van een adviesraad en het functioneren van het gemeentelijk apparaat en de verkiezingen. De video “met samenwerken bereiken we meer” die we samen met LCR-LOC en Woonbond hebben gemaakt, geeft een mooi beeld voor lokale netwerkvorming en een voorbeeldsituatie hoe maatwerkoplossingen leiden tot zelfredzaamheid en participatie. Wij hebben het “Handboek voor Adviesraden” geschreven ter ondersteuning van het werk van adviesraden. Dit handboek is alleen beschikbaar voor leden.

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam