Voorzieningen

Mensen met een beperking blijven langer zelfstandig thuis wonen en krijgen de hulp en ondersteuning die daarbij nodig is. In deze lade vindt u informatie over algemene- en individuele voorzieningen. (vervoer- huishoudelijke hulp – (technische) hulpmiddelen - dagbesteding – PGB -beschut werk – eigen bijdragen – wonen en woningaanpassingen etc. Uitgangspunt moet zijn dat de cliënt een samenhangend geheel aan zorg en ondersteuning ontvangt die aansluit bij zijn persoon en zijn leefomgeving. Het gaat om de vraag: wie ben je, hoe wil je graag je leven inrichten en wat heb je daarvoor nodig? Voorzieningen moeten Beschikbaar, Toegankelijk en Bereikbaar zijn. In het algemeen geldt: hoe beter de gemeente de algemene voorzieningen “op orde” heeft, hoe minder inwoners gebruik maken van individuele voorzieningen. Zie voor dit thema bijvoorbeeld het kennisdossier “langer zelfstandig wonen” van AVI.  

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam