Nieuwsflits

Gevonden 1 - 10 van 30 documenten

Adviesraden zetten zelf punten op de gemeentelijke agenda!

In september hebben wij een peiling gedaan onder onze leden over ongevraagd adviseren. Totaal 42 adviesraden hebben gereageerd op onze oproep, waarvoor onze hartelijke dank! In bijgaand document vindt u een overzicht van de resultaten. Top 5 ongevraagde adviezen 1. Toegankelijkheid (breed) 2. Cliëntervaringsonderzoek 3. Moeilijk bereikbare kwetsbare groepen 4. Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning 5. Wonen (breed)  

AdviesWijzer Design Thinking

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder ander met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie.

Ben jij onze nieuwe beleidsmedewerk(st)er voor 8 uur per week?

Ben jij onze nieuwe beleidsmedewerk(st)er voor 8 uur per week De Koepel Adviesraden Sociaal Adviesraden zoekt op korte termijn een pragmatische beleidsmedewerk(st)er die breed ingevoerd is binnen het sociaal domein, die weet welke ontwikkelingen spelen en die aanvoelt welke informatie adviesraden nodig hebben om hun rol adequaat te kunnen vervullen.

Blog: Participatie van GGz-cliënten in het gemeentelijk sociaal domein kan en moet beter

Auteur: Oebele Herder, adviseur in het sociaal domein en lid Taskforce GGz. 12 september jl. organiseerde de Taskforce GGz een werkconferentie voor (Wmo-)beleidsmakers bij gemeenten, cliënten(vertegenwoordigers) en familie, met als doel de samenwerking en het begrip tussen de verschillende partijen te versterken en op die manier tot beter, passender beleid te komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voornaamste conclusie: de systeemwereld moet veel beter aansluiten op de leefwereld.

Checklist onafhankelijke cliëntondersteuning

Hoe zit het met cliëntondersteuning in uw gemeente? Is die wel echt onafhankelijk? En deskundig genoeg? En gratis? Doe de 7 checks.   In onderstaande PDF treft u de checklist.

Conferentie: Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?

Save the Date: 6 april Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf! en Movisie organiseren daarom op vrijdagmiddag 6 april een conferentie. Waar staan de adviesraden?

De juridische ondersteuning van de Koepel wordt in 2018 uitgebreid tot het gehele sociaal domein

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein werken wij al enkele jaren samen met een deskundig partner, de Stichting Stimulansz. Dit is een brede ondersteuningsorganisatie die gemeenten en organisaties ondersteunt bij de uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Als abonnee kunnen wij als Koepel gebruik maken van de juridische kennisbanken van Inzicht sociaal domein en van de expertise van de deskundigen en de helpdesk van Stimulansz. Bent u lid van de Koepel?

Hannie van Leeuwenlezing 2017

Ondank het slechte herfstweer 5 oktober 2017 met opgeteld de langste file van het jaar (750 km), is de 6e Hannie van Leeuwen lezing druk bezocht. De jaarlijkse lezing van Koepel Adviesraden Sociaal Domein had dit keer het thema: Wat is de meerwaarde van adviesraden sociaal domein en welke rol moeten zij nemen? Erik Dannenberg (voorzitter van Divosa en voorheen onder meer wethouder in Zwolle) was de spreker. Hij sprak over de rol die adviesraden hebben binnen de kennisontwikkeling van het sociaal domein.

Hoe is het in uw gemeente gesteld met de jeugdhulpverlening?

Peiling onder leden Koepel Adviesraden Sociaal Domein: Hoe is het in uw gemeente gesteld met de jeugdhulpverlening? Er is veel kritiek op de decentralisatie van Jeugdhulpverlening naar gemeenten: lange wachtlijsten, onvoldoende passende zorg en ondersteuning, problemen met de aansluiting tussen de verschillende wetgevingen, bereiken van budgetplafonds, kosten die de pan uitrijzen, wijkteams die niet goed zijn toegerust voor hun taak etc.etc.  De decentralisatie heeft als doel: de zorg dichter bij het kind en een integraal aanbod van hulp en ondersteuning: één gezin, één plan, één regisseur.

Hulp van buren en vrijwilligers is vaak tijdelijk

Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden binnen het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Dit is de vierde rapportage van het verdiepend onderzoek. In deze ronde was het thema: ‘Zorg naar gemeenten, goed voor elkaar?’ De onderwerpen tijdens de interviews waren: ‘onderlinge hulp (burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk)’, ‘het gesprek met de gemeente over de zorg’, ‘verandering en eigen regie’.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam