Nieuwsbrieven

Gevonden 1 - 10 van 431 documenten

Right to Challenge in uw gemeente!

U wilt aan de slag met Right to Challenge (R2C)… Maar hoe? Door R2C te vragen een bijeenkomst te faciliteren in uw woonplaats. Voor bewoners, ambtenaren en bestuurders. Mét eigen ervaringsdeskundigen van R2C. Meer weten? Mail naar info@righttochallenge.nl.

'Grote drama's' bij Wlz-cliënten

Er spelen zich 'grote drama's' af bij mensen van wie de huishoudelijke hulp per 1 april 2017 overgaat naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zegt bestuurder Berend Raap van Stichting Alphatrots tegen Zorgvisie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) afgesproken dat het Modulair Pakket Thuis (MPT) per 1 april 2017 wordt gewijzigd. Nu wordt in het MPT huishoudelijke hulp nog geleverd via de Wmo, en verpleging en verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

'Iedereen kan een verkeerde afslag nemen'

‘Elke gemeente moet voorzieningen hebben voor kwetsbare mensen die psychisch of sociaal in de knel zitten, ' zegt Ton van de Vossenberg van de gemeente Oosterhout. 'Iedereen kan een keer een verkeerde afslag nemen. Je verliest je baan, of het gaat faliekant mis na een scheiding.’ Van de Vossenberg is projectleider Samenleving en vertelt over de aanpak van Oosterhout in de rubriek De maand van, van VNG. Meer lezen >>>

'Schurende' zorgwetten staan samenhang in de weg

De wetten in het gemeentelijk zorgdomein 'schuren' op verschillende punten met elkaar. Toch zijn majeure ingrepen in het wettelijk kader uit den boze. Ook moet het Rijk haar stelselverantwoordelijkheid niet aangrijpen als alibi om in te grijpen in gedecentraliseerde bevoegdheden. Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in het rapport ‘Zorg voor samenhangende zorg - Over zorgwetten die door gemeenten worden uitgevoerd’. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor onder meer de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

(Goed bedoelde) Overheidscampagnes splijten samenleving

Goedbedoelde overheidscampagnes om mensen over te halen gezond te leven, splijten de samenleving in winnaars die het ‘goed’ doen en verliezers die niet aan de norm voldoen. Dat concludeert Susanne Täuber, sociaal psycholoog en hoofddocent aan de Universiteit Groningen, op basis van onderzoek. Lees meer >>>

11 gemeenten sluiten Village Deals: ondersteuningsarrangementen die directer aansluiten bij oplossingen die bewoners zelf aandragen!

In elf kleineren gemeenten (tot 50.000 inwoners) sloten B&W en de gemeenteraad onlangs een zogenaamde Village Deal. Een experiment van vernieuwende en integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het gaat om de gemeenten Weidemeren, Teylingen, Weststellingwerf, Winterswijk, Tubbergen, Ommen, Horst a/d Maas, Oldenzaal, Stein, Goeree Overfakkee, Soest. Met de Village Deal zetten ze in op ondersteunings-arrangementen in het sociaal domein, die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen.

2,5 jaar transformatie sociaal domein: hoe staan we ervoor?

Tijdens een rondetafel gesprek liet Movisie diverse spelers aan het woord over de transitie en transformatie: vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, Rijksoverheid en lokaal bestuur. Hoe staan we ervoor na 2,5 jaar? Aanleiding voor het gesprek: het nieuwe programma sociaal domein. Met dit programma – in conceptvorm klaar op het moment van het vraaggesprek – trekken het Rijk, gemeenten en andere spelers in het sociale domein samen op, zo is de bedoeling. Het programma vloeit voort uit een nadrukkelijke aanbeveling van de transitiecommissie sociaal domein.

20 thema’s jeugdwet voor adviesraden sociaal domein

De hulp en ondersteuning aan jongeren is complex. Adviesraden Sociaal Domein vragen regelmatig aan Zorgbelang Overijssel welke thema’s er zoal spelen in de Jeugdwet. Zorgbelang Overijssel heeft daarom 20 thema’s benoemd waar Adviesraden Sociaal Domein op kunnen adviseren. Lees meer >>>

2016 lastig jaar voor Wmo-raad Lochem: jaarverslag

Gingen men eind 2015 vol vertrouwen het Transformatie jaar 2016 in, bleek dat ze stuitten op diverse drempels die hen zowel blokkeerden in de uitvoering van het werk als ook geen inspiratie en enthousiasme boden voor het uitvoeren van nieuw beleid. Begin 2016 lag er een goed beleidsplan voor een nieuwe Adviesraad voor het hele Sociaal Domein op tafel, dat in eerste instantie de goedkeuring van de beide wethouders kreeg. In tweede instantie besloot de gemeente Lochem zich alsnog te heroriënteren op met name de burgerparticipatie van een toekomstige Raad.

2017: 10 trends voor woningmarkt en leefomgeving

Waar moeten corporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen en overheden in 2017 rekening mee houden? Lees hier de trends.  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam