Wijkgericht

Werkelijk inhoud kunnen geven aan andere verhoudingen tussen overheid, bewoners, het bedrijfsleven en instellingen met betere resultaten als gevolg, is wat veel mensen in de wijkaanpak inspireert. Sociale wijkteams hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. De wijkteams bestaan meestal uit verschillende professionals. De teams zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor burgers en de teams werken in een bepaald gebied. Toch kunnen er ook grote verschillen bestaan tussen sociale wijkteams. De samenstelling kan bijvoorbeeld verschillen en daarmee ook de taak van het wijkteam. En hoewel wijkteams altijd gebiedsgericht werken, kan het soms om een buurt of wijk gaan en soms zelfs om de hele gemeente. Adviesraden en lokale cliëntenorganisaties kunnen samen met hun gemeenten werken aan een goede vormgeving van de sociale wijkteams. Tip: gebruik het AVI kennisdossier 14: Sociale Wijkteams. Wat zijn de werkzame elementen van integraal werken? Movisie en partners publiceerden in maart 2018 een onderzoek in: “wat werkt bij integraal werken in de wijk”.  

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam