Nieuwsbrief 57

Geachte lezer, Met een ALV en een mooie 5e Hannie van Leeuwen-Lezing achter de rug stevenen we af op de laatste weken van het jaar. En zoals altijd is er weer veel te melden over het sociaal domein. Na alle ophef over de overschotten van zorggelden in de gemeenten, dienen de Tweede Kamerverkiezingen zich al weer aan. In maart van het komende jaar is het weer zover. Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Net hebben we de gevolgen voor zorg en welzijn van de miljoenennota tot ons kunnen nemen en nu volgen alle partijstandpunten op dit gebied elkaar in ras tempo op. De komende maanden zal de zorg een belangrijk thema zijn in aanloop naar de verkiezingen en volgen er uiteraard analyses van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Het bureau van de Koepel is gesloten van 16 december t/m 2 januari 2017. 
Gevonden 1 - 10 van 43 documenten

Agenda spreekuur Koepel Adviesraden Sociaal Domein alleen voor leden

Agenda spreekuur Koepel Adviesraden Sociaal Domein alleen voor leden  Dinsdagavond 6 december is er tussen 20 en 21 uur nog een ledenspreekuur. Meer informatie hier.

Blog van Marcel Kolder: Beste Martin van Rijn

Wat ik nog voor me zie is de vriendelijke omhelzing die u een blijde Pauline Gransier gaf, zittend in haar rolstoel, toen het VN-verdrag voor een toegankelijk Nederland voor mensen met een handicap door de Tweede Kamer werd aangenomen. (….)Maar na de euforie kwam onlangs het echte verhaal naar buiten. De dode mus als het ware. Het voorstel van uw ministerie toont geen stappenplan, geen deadlines, geen stevige besluiten, geen toegankelijkheidsnormen, maar blijft uitgaan van het feit dat de samenleving één en ander wel zal oplossen. Waarbij het ministerie alles zal ‘monitoren’. Tja, monitoren.

Blog: Ervaringsdeskundigheid in adviesraden (3)

Weblog van Antoinette Kat (beleidsmedewerker van de Koepel) met als titel: DE LIFT. Adviesraden sociaal domein gaan over een breed beleidsterrein waarbij op actuele zaken ervaringsdeskundigheid een belangrijke bijdrage kan leveren. In deze blog wil ik een van de verhalen meegeven uit een grote stad waar op het eerste gezicht alles toch zo goed geregeld was. Klik hier voor de hele blog. 

Blog: Participatie van GGz-cliënten in het gemeentelijk sociaal domein kan en moet beter

Auteur: Oebele Herder, adviseur in het sociaal domein en lid Taskforce GGz. 12 september jl. organiseerde de Taskforce GGz een werkconferentie voor (Wmo-)beleidsmakers bij gemeenten, cliënten(vertegenwoordigers) en familie, met als doel de samenwerking en het begrip tussen de verschillende partijen te versterken en op die manier tot beter, passender beleid te komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voornaamste conclusie: de systeemwereld moet veel beter aansluiten op de leefwereld.

Cliënten bepalen de agenda in Gooi en Vechtstreek

Steeds meer gemeenten zien de meerwaarde van een directe inbreng van cliënten en inwoners in de beleidscyclus. Maar elk vraagstuk in het sociaal domein raakt een andere groep kwetsbare inwoners en elk thema vraagt een specifieke benadering. Hoe verzamel je als beleidsmaker al die verschillende perspectieven? Hoe krijg je je collega’s mee in deze beweging? En hoe organiseer je dat het best, lokaal of regionaal? Mooie lokale en regionale voorbeelden.  Movisie ondersteunt gemeenten in hun zoektocht naar vernieuwing van cliënten- en burgerparticipatie.

Concept-handreiking cliëntondersteuning Wmo gereed

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk onderdeel van de Wmo. De definitie van cliëntondersteuning en de wettelijke kaders bieden veel ruimte om hier als gemeente zelf invulling aan te geven. Uit onderzoek blijkt dat onder medewerkers van gemeenten behoefte bestaat aan praktische handvatten om het beleid en de uitvoering vorm te geven. De VNG en Movisie ontwikkelden daarom een Handreiking Clientondersteuning. Dit is de concept-versie. Lees hier meer. 

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking

Op heldere en eenvoudige wijze uitgelegd in het boekje “de betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking”. Dit boekje is voor € 2,75 excl. verzendkosten verkrijgbaar. http://lfb.nu/wolvega/nieuws/435-vn-boekje

Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot

1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhield op de zorg en ondersteuning van hun inwoners, hebben dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 217 gemeenten aan mee hebben gedaan. 1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhield op de zorg en ondersteuning van hun inwoners, hebben dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg.

Effectmeting sociaal domein in kinderschoenen

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) hamerde in haar laatste voortgangsrapportage op het belang van het meten en benadrukte dat er vooral naar het resultaat moet worden gekeken. Daarbij moet de nadruk liggen op ‘inhoudelijke kwaliteitscriteria, klanttevredenheid en op maatschappelijk resultaat’. Gemeenten willen grip krijgen op effect van hun sociaal beleid, waar zo’n groot deel van de gemeentelijke begroting naartoe gaat. Het blijkt een worsteling te zijn; ook omdat de effectiviteit van beleid in het sociaal domein lastig is vast te stellen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam