Jeugdzorg

Gevonden 1 - 5 van 5 documenten

Hulp aan '18-plus' jongeren

De overgang van jeugd naar volwassenheid is niet altijd een makkelijke periode. Een aantal jongeren hebben hierbij dan ook wat meer ondersteuning nodig. Om deze 18-plussers de juiste hulp te bieden hebben gemeenten praktische handvatten nodig. In de handreiking bijgevoegd op deze pagina van de VNG en het NJi staat alle informatie bij elkaar. 

Jeugdzorg één groot doolhof?

Jongeren met een angststoornis krijgen vaak niet de juiste hulp. Wijkteams herkennen angstklachten niet. En dat heeft consequenties voor de jongeren. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat zeven op de tien jongeren na veertien sessies cognitieve gedragstherapie van hun angstklachten af zijn. Maar terwijl specialistische therapie noodzakelijk is, bieden gemeenten vaak enkel algemene hulp aan. Dat is te lezen in Zorg+Welzijn magazine van november

Jeugdzorg mislukt zonder innovatie

Als de jeugdzorg niet innoveert, dan explodeert hij over een paar jaar. Dit zegt Mariëtte van Leeuwen, wethouder in Zoetermeer en voorzitter van de VNG-commissie gezondheid en welzijn deze week in Binnenlands Bestuur. ‘In Zoetermeer hebben we dertig procent meer jongeren in de jeugdhulp terwijl de budgetten dalen. We zijn het slachtoffer van ons eigen succes. We bouwen een nieuwe organisatie en behouden de oude. We houden alle ballen in de lucht. Dat is begrijpelijk, want er moet een vangnet blijven, maar voor innovatie blijft geen geld over.

Maatwerk voor kwetsbare jongeren in Participatiewet nodig

De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Gemeenten hebben beleidsvrijheid én kunnen maatwerk bieden. Else Roetering, ambtelijk secretaris van de Landelijke Cliëntenraad, betoogt in een artikel in Sociaal Bestek dat maatwerk vaak ver te zoeken is. Vooral kwetsbare jongeren dreigen buiten de boot te vallen.

Monitor Transitie Jeugd publiceert laatste rapportage

De nieuwe Jeugdwet werkt niet voor alle jeugdigen en ouders goed genoeg. De Monitor Transitie Jeugd verzamelde van begin 2015 tot 9 december 2016 in totaal 1010 ervaringen met jeugdhulp. Jeugdigen en ouders lopen in de jeugdhulp tegen verschillende drempels aan: onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking. In de laatste rapportage van de Monitor staan verschillende knelpunten. En aanbevelingen om knelpunten op te lossen. De Monitor is een initiatief van LOC en andere cliënt- en ouderorganisaties.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam