Overig nieuws

Gevonden 1 - 10 van 17 documenten

388 gemeenten per januari 2017

Nederland heeft vanaf 1 januari 2017 nog 388 gemeenten. Dit is een gevolg van gemeentelijke herindelingen. De Noord-Brabantse gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel worden per 2017 samengevoegd, de nieuwe gemeente heet Meierijstad.

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking

Op heldere en eenvoudige wijze uitgelegd in het boekje “de betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking”. Dit boekje is voor € 2,75 excl. verzendkosten verkrijgbaar. http://lfb.nu/wolvega/nieuws/435-vn-boekje

Effectmeting sociaal domein in kinderschoenen

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) hamerde in haar laatste voortgangsrapportage op het belang van het meten en benadrukte dat er vooral naar het resultaat moet worden gekeken. Daarbij moet de nadruk liggen op ‘inhoudelijke kwaliteitscriteria, klanttevredenheid en op maatschappelijk resultaat’. Gemeenten willen grip krijgen op effect van hun sociaal beleid, waar zo’n groot deel van de gemeentelijke begroting naartoe gaat. Het blijkt een worsteling te zijn; ook omdat de effectiviteit van beleid in het sociaal domein lastig is vast te stellen.

Handig hulpje bij meten effect sociaal beleid

Wat werkt bij het stimuleren van participatie in het sociaal domein? En hoe meet je dat? ‘Er is geen traditie van het meten van de effecten van het sociaal werk’, zegt bijzonder hoogleraar participatie en effectiviteit Saskia Keuzenkamp. Een instrumentenwijzer helpt. De kinderspeelplek is toe aan een fikse opknapbeurt. De buurt mag bepalen hoe de speelplaats eruit gaat zien en welke guitige speeltoestellen er komen te staan. Zo wil de gemeente twee vliegen in één klap slaan: stimuleren dat meer kinderen buiten spelen en burgerparticipatie bevorderen.

Hoe staat uw gemeente er voor?

Elke gemeente is verplicht de data van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo openbaar te publiceren via de website www.waarstaatjegemeente.nl Alle resultaten moeten op 25 november gepubliceerd zijn. Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.  Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet.

Infographic: zo bereikt u mantelzorgers

Om mantelzorgers te informeren, te betrekken of te ondersteunen moet u weten hoe en waarje u hen kunt bereiken. Waar komen mantelzorgers gedurende een dag? Wie komen zij tegen? Welk communicatiemiddel zet u in? Bekijk hier de infographic

Landelijk fonds voor woningaanpassingen

Gemeenten moeten de kosten van woningaanpassingen de komende jaren goed bijhouden. Zij moeten apart gaan registreren of de cliënt een dergelijke voorziening vanuit de Wmo of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt. De wens van een aantal gemeenten om een landelijk fonds in te stellen voor woningaanpassingen boven de 50.000 euro zal waarschijnlijk niet door VWS worden gehonoreerd, vreest gemeentekoepel VNG. De overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor zelfstandig wonenden blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nieuwe wet ggz: ingrijpen voor het te laat is

'Die nieuwe wet: voer hem zo snel mogelijk in.' Een hartekreet van Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Burgemeesters worden aangesproken door burgers die ten einde raad zijn en hulp zoeken voor een kind of ouder die zorg mijdt. De nieuwe Wet verplichte ggz biedt mogelijkheden om in te grijpen voor het te laat is. Dat schrijft Yvette Bommeljé in Sociaal Bestek. Lees hier meer

Onafhankelijke cliëntondersteuning hard nodig

Onafhankelijke individuele cliëntondersteuning is een vorm van steun voor alle inwoners in Nederland die hulp willen bij het formuleren van hun hulpvraag. Helaas is deze cliëntondersteuning vaak niet of gebrekkig georganiseerd. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning? Waarom is deze belangrijk? En hoe zou deze er idealiter uit moeten zien? Lees hier meer.

Ontwikkeling lokale democratie: vernieuwing op maat

Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, het recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap over je eigen leefomgeving.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam