Voorbeelden en signalen uit het land

Gevonden 1 - 10 van 12 documenten

Cliënten bepalen de agenda in Gooi en Vechtstreek

Steeds meer gemeenten zien de meerwaarde van een directe inbreng van cliënten en inwoners in de beleidscyclus. Maar elk vraagstuk in het sociaal domein raakt een andere groep kwetsbare inwoners en elk thema vraagt een specifieke benadering. Hoe verzamel je als beleidsmaker al die verschillende perspectieven? Hoe krijg je je collega’s mee in deze beweging? En hoe organiseer je dat het best, lokaal of regionaal? Mooie lokale en regionale voorbeelden.  Movisie ondersteunt gemeenten in hun zoektocht naar vernieuwing van cliënten- en burgerparticipatie.

Haarense motie van treurnis: wethouder vraagt te laat advies bij Wmo-raad

De motie werd ingediend in omdat de wethouder te laat de Wmo-raad om advies heeft gevraagd over de nieuwe verordening waarmee in Haaren zorg op maat voor inwoners geregeld wordt, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Lees meer. 

Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers

Mantelzorgers in de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught mogen, indien nodig, gebruik gaan maken van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden. Ze kunnen er in het kader van de Wmo een beroep op doen. De maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden moet (dreigende) overbelasting bij mantelzorgers voorkomen. Lees hier meer. 

Informatiepositie Eindhovense gemeenteraad precair

De gemeenteraad van Eindhoven heeft slecht zicht op hoe de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet uitpakt voor Eindhovenaren. Dat concludeert de Eindhovense rekenkamercommissie in het onderzoek Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer? WIJEindhoven is voor Eindhovenaren het toegangsloket voor de Wmo, de jeugdhulp en participatie/inkomen. Medewerkers van WIJeindhoven (generalisten) bieden laagdrempelige hulp en ondersteuning en kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg.

Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt nieuwe kansen voor contact inwoner en gemeente

De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl tonen aan dat mensen die op meer vlakken in hun dagelijks leven geen passende hulp of hulpmiddelen hebben, een onvoldoende geven aan hun kwaliteit van leven. Vanuit de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning zodat mensen kunnen leven zoals bij hen past. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteerde in november 2016 aan veertien gemeenten hoe het met de inwoners van hun gemeente gaat. Meer dan 22.000 mensen in Nederland hebben momenteel de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

Nieuws van Adviesraden

Hieronder treft u een 2 voorbeeld documenten uit Soest.

Overgebleven geld van de Wmo in Helmond op de juiste manier besteed

Op veel plaatsen in het land is momenteel discussie over de overgebleven zorggelden van gemeenten. In het land gaat men er over heel verschillend mee om. Hier een voorbeeld uit Helmond waar een deel van het geld naar het ‘Stadslab’ gaat. Het Helmondse stadsbestuur nam zelf het initiatief voor de extra vergadering. Vanwege de onrust, vanwege de verkeerde beeldvorming. De afgelopen dagen kreeg de gemeente een stortvloed aan kritiek over zich heen toen bekend werd dat miljoenen aan overgebleven zorggeld onder andere worden besteed aan het Stadslab.

Stichtse Vecht: vier ton extra voor HH

De gemeente Stichtse Vecht trekt jaarlijks 400.000 euro extra uit voor de hulp bij het huishouden. Ook zijn nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld die aansluiten bij de uitspraken van de CRvB op 18 mei j.l. Zo wil Stichtse Vecht garanderen dat iedereen voldoende hulp krijgt. 'We willen graag de scherpe kantjes van de uitvoering van de hulp bij het huishouden af halen,' zegt wethouder Jacqueline Koops 'We hebben door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken hoeveel uur er gemiddeld nodig is om het huis schoon en leefbaar te houden.

Vacatures Leiden

Zoekt uw adviesraad een nieuwe voorzitter en/of nieuwe raadsleden? Hier treft u een mooi voorbeeld hoe men dat in Leiden aanpakt. Zie onderstaande documenten. 

Video: Sociaal Domein in beeld: Overheidsparticipatie

Gemeente Lingewaard heeft in samenwerking met verschillende partners en inwoners films gemaakt over het sociale gezicht van Lingewaard. Wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal op het gebied van Wonen, Werken, Welzijn en Zorg in deze gemeente? Gedurende een periode van september tot december komt iedere twee weken een onderwerp vanuit het Sociaal Domein aan bod. Bekijk hier de films.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam