Nieuws over de transformatie in het sociale domein

Gevonden 1 - 10 van 15 documenten

2017: 10 trends voor woningmarkt en leefomgeving

Waar moeten corporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen en overheden in 2017 rekening mee houden? Lees hier de trends.  

Bureaucratie en diffuse financiering verstikken transitie

Groeiende administratieve lastendruk en diffuse financiering vormen een grote bedreiging voor de transitie in het sociaal domein. Dat stellen verschillende zorgaanbieders die actief zijn in het gemeentelijk domein in het januarinummer van Skipr magazine. Lees hier meer

Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot

1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhield op de zorg en ondersteuning van hun inwoners, hebben dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 217 gemeenten aan mee hebben gedaan. 1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhield op de zorg en ondersteuning van hun inwoners, hebben dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg.

Er ligt een belangrijke taak voor cliëntenraden, Adviesraden (Wmo) en Participatiewet.

Zij kunnen gemeenten bevragen over het plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Check: Hoe ver is uw gemeente. Zorg dat u nog inspraak kunt hebben in het plan en dring erop aan dat de uitvoering van het plan goed wordt gemonitord. Claim ook daarbij betrokkenheid. En doe het niet alleen: zoek de cliëntenraden bij onder meer de Maatschappelijke Opvang, bij de ggz en verslavingszorg in uw gemeente op. Daar zit ervaringsdeskundigheid. Heeft u hierbij hulp nodig? Het Landelijk Platform GGz heeft een checklist gemaakt met uitleg over wie u kunt betrekken in uw regio.

Het keukentafelgesprek...een jaar later

In 2015 werkten negen gezinnen in Doetinchem mee aan interviews van Anja Klein over hun ervaring met het keukentafelgesprek met de gemeente. Hun ervaringen werden gedeeld in de goed gelezen serie 'Het Keukentafelgesprek'. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Bij een aantal mensen uit de serie ging Anja Klein opnieuw langs, om te horen hoe het nu met hen gaat. Zijn ze al aan de beurt voor een nieuw keukentafelgesprek met de gemeente? Lees hier meer. 

Het verband tussen de Omgevingswet en Sociaal Domein

De reader is bedoeld om snel inzicht te geven in relevante documenten en artikelen, en als stimulans voor degenen die ervaring hebben met transitie- en transformatie in het sociaal domein Lees hier meer.  De reader treft u hier aan.

Kamer gelast onderzoek naar overschotten WMO en jeugd

Het kabinet moet onderzoek doen naar de oorzaak van de 1,2 miljard euro die gemeenten vorig jaar overhielden op de Wmo en jeugdhulp. Daarbij moet in ieder geval naar de eigen bijdragen en naar de verdeelmodellen worden gekeken. Uit het onderzoek moet onder meer duidelijk worden waarom de ene gemeente veel geld overhoudt, terwijl een andere gemeente niet met het rijksbudget toekomt.

Kennis over de Omgevingswet

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de Omgevingswet voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen. Kennisdossier Omgevingswet treft u hier.

Nabij is Beter (deel II)

Pieter Hilhorst en Jos van der Lans over de beloften van de decentralisatie. In samenwerking met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de VNG halen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans verhalen en ervaringen op over de vraag of de decentralisaties op de werkvloeren van de samenleving daadwerkelijk de vernieuwing op gang brengen die ze hebben beloofd.  Lees hier meer.  

Noodkreet: goede basis is ook van belang voor verwarde personen

De zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag kan en moet beter. Er is een nóg grotere inzet van alle partijen nodig. Dat is de belangrijkste conclusie uit de slotreportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Edo Paardekooper Overman overhandigde namens de cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (Werkplaats COMO) een noodkreet aan Liesbeth Spies, tot op dat moment voorzitter van het Aanjaagteam: ‘Voor ieder mens is het van belang dat eerst de basis aanwezig is. Dat is een dak boven je hoofd en een inkomen om in je eerste levensbehoeften te voorzien.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam